חדרים לפי שעה

חדרים לפי שעה

חדרים בדרום חדרים במרכז חדרים בצפון
חדרים וצימרים לפי שעה

סוויטות הדובדבן

הרצליה, רח` דרך ירושלים 86
יש מענה בשעה זאת 053-6605331( רוני )
Array ( [0] => Array ( [0] => 42000 [SQLSTATE] => 42000 [1] => 3623 [code] => 3623 [2] => [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]An invalid floating point operation occurred. [message] => [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]An invalid floating point operation occurred. ) ) SELECT TOP 1 cabin.* , Cities.cordes , ACOS(SIN(PI()*32.166441/180.0)*SIN(PI()*SUBSTRING ( cabin.cordes_zimmer ,1 , CHARINDEX (',' ,cabin.cordes_zimmer )-1)/180.0)+COS(PI()*32.166441/180.0)*COS(PI()*SUBSTRING ( cabin.cordes_zimmer ,1 , CHARINDEX (',' ,cabin.cordes_zimmer )-1)/180.0)*COS(PI()*SUBSTRING ( cabin.cordes_zimmer ,CHARINDEX (',' ,cabin.cordes_zimmer )+1 , LEN(cabin.cordes_zimmer)-(CHARINDEX (',' ,cabin.cordes_zimmer )))/180.0-PI()*34.8529519/180.0))*6371 AS distance FROM cabin LEFT JOIN Cities ON (cabin.zones=Cities.name) WHERE cabin.sales != '*' AND cabin.id NOT IN (2211) ORDER BY distance